Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

SANTA ΖΩΑ


performance που θα παρουσιαστεί στον χώρο του μηχανουργείου στο πολυτεχνείο 
στις 4, 5, 6, 03, 2009 και ώρα 9.30
είδοδος ελεύθερη